Categorieën
Pagina's
Uw winkelmandje is leeg.
Menu
 

Voor de beste verzorging van
uw grote en kleine maatje!

Privacy Statement

Webshop 't Maatje, gevestigd aan Josef Israelshof 5 4907 PT Oosterhout Nb Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.t-maatje.nl
Postbus 49 4900 AA Oosterhout Nb
Telefoon +31 162 - 853 820

Persoonsgegevens die wij verwerken
Webshop 't Maatje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u een aankoop gedaan heeft:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer bij vooraf overmaken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via admin@t-maatje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Webshop 't Maatje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- U de mogelijkheid te geven een klant- of product beoordeling te geven
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Webshop 't Maatje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Wanneer u de persoonsgegevens die wij verwerken niet wilt verstrekken kunt u geen aankoop doen bij Webshop ’t Maatje.

Geautomatiseerde besluitvorming
Webshop 't Maatje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Webshop 't Maatje) tussen zit.
Webshop 't Maatje gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- De beveiligde servers van betaaldiensten.
- De beveiligde servers van CCV Group B.V., Westervoortsedijk 55, 6827 AT Arnhem, voor het verwerken van uw bestelling en voor het bewaren van uw gegevens.
- De beveiligde servers van Google Ireland Limited voor e-mail contact met onze klantenservice.
Uw naam en adresgegevens worden geautomatiseerd doorgegeven aan:
- DM Productions BV: Siriusdreef 66-68, 2132 WT Hoofddorp, voor het verzenden van uw bestelling via PostNL.
Uw e-mailadres wordt geautomatiseerd doorgegeven aan:
- DTG BV.: Dr. Hub van Doorneweg 169, 5026 RC Tilburg, voor het sturen van e-mail uitnodiging voor een KiyOh klantbeoordeling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Webshop 't Maatje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het doel tot bewaren van persoonsgegevens is om uw bestelling te verwerken, uw aanspraak op de wettelijke garantietermijn te bepalen en om uw gegevens te raadplegen bij een advies over gebruik van de aangekochte producten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Webshop 't Maatje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Webshop 't Maatje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Webshop 't Maatje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Webshop 't Maatje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@t-maatje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Webshop 't Maatje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Webshop 't Maatje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via admin@t-maatje.nl.

Veilig bestellen bij 't Maatje

Onze webwinkel biedt de meest veilige omgeving om via internet uw aankopen te doen. Uw gegevens en de verbinding met onze server worden beschermd door een SSL beveiligingscertificaat verleend aan www.t-maatje.nl. U kunt dit controleren door te klikken op het gesloten hangslotje in de adresbalk van uw brouwser.
 
 
 
 
659q59sb92s43Dj127y778102VA9Y8h3.png
308p2287uE69s4dzx4912RA0QLP0h6g0.png
 
 
 
Veelzijdig en kwalitatief assortiment verzorgingsproducten voor honden en katten.
Snel in huis met PostNL Webshop Keurmerk Onafhankelijke klantbeoordelingen

© 2006 - 2020 't Maatje ® Alle rechten voorbehouden.
Pictures Labradoodle: ©Dutchdoodles.nl
Alle productomschrijvingen en teksten zijn
eigendom van 't Maatje® Grooming Products.